Total 790
8월5일 미술치료
Date.08-11 / Hit.503
[자원봉사] 8월5일 미술치료
8월1일 불교교양대…
Date.08-07 / Hit.533
[자원봉사] 8월1일 불교교양대…
7월31일 바구니공넣…
Date.08-07 / Hit.852
[생활포토] 7월31일 바구니공넣…
7월29일 특화프로그…
Date.08-05 / Hit.533
[후원] 7월29일 특화프로그…
7월28일 산양읍부녀…
Date.08-05 / Hit.482
[자원봉사] 7월28일 산양읍부녀…
7월25일 서입사
Date.07-31 / Hit.544
[자원봉사] 7월25일 서입사
7월25일 개인자원봉…
Date.07-31 / Hit.442
[자원봉사] 7월25일 개인자원봉…
7월24일 다트판 공…
Date.07-31 / Hit.740
[생활포토] 7월24일 다트판 공…
7월22일 미술치료
Date.07-30 / Hit.506
[자원봉사] 7월22일 미술치료
어르신 식사중~
Date.07-30 / Hit.422
[생활포토] 어르신 식사중~
7월20일 토탈공예
Date.07-30 / Hit.500
[자원봉사] 7월20일 토탈공예
7월20일 미용봉사
Date.07-29 / Hit.500
[자원봉사] 7월20일 미용봉사
7월18일 서입사자원…
Date.07-23 / Hit.483
[자원봉사] 7월18일 서입사자원…
7월18일 가족자원봉…
Date.07-23 / Hit.390
[자원봉사] 7월18일 가족자원봉…
7월14일 팩마사지
Date.07-23 / Hit.518
[생활포토] 7월14일 팩마사지
7월 생신잔치
Date.07-23 / Hit.545
[생활포토] 7월 생신잔치
7월10일 숲속산책
Date.07-22 / Hit.572
[생활포토] 7월10일 숲속산책
7월9일 풍선배구
Date.07-21 / Hit.597
[생활포토] 7월9일 풍선배구
7월7일 퍼즐맞추기
Date.07-16 / Hit.457
[생활포토] 7월7일 퍼즐맞추기
6월24일 특화프로그…
Date.07-03 / Hit.658
[후원] 6월24일 특화프로그…
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20