Total 328
색칠하기
Date.11-08 / Hit.1523
[생활포토] 색칠하기
바구니 공 넣기
Date.11-05 / Hit.1238
[생활포토] 바구니 공 넣기
어르신 발 맛사지
Date.11-01 / Hit.1083
[생활포토] 어르신 발 맛사지
10월11일 어르신 오…
Date.10-27 / Hit.935
[생활포토] 10월11일 어르신 오…
9월23일 토탈공예
Date.09-25 / Hit.2051
[생활포토] 9월23일 토탈공예
추석 차례지내기
Date.09-25 / Hit.1156
[생활포토] 추석 차례지내기
송편빚기~
Date.09-23 / Hit.1108
[생활포토] 송편빚기~
8월20일 마사지 팩
Date.09-09 / Hit.1380
[생활포토] 8월20일 마사지 팩
8월19일 그림퍼즐
Date.09-09 / Hit.733
[생활포토] 8월19일 그림퍼즐
(음력)7월 어르신 …
Date.08-14 / Hit.1001
[생활포토] (음력)7월 어르신 …
8월1일 다트판  공…
Date.08-12 / Hit.2240
[생활포토] 8월1일 다트판 공…
7월30일 색칠하기
Date.08-12 / Hit.1475
[생활포토] 7월30일 색칠하기
(음력)6월 어르신생…
Date.07-18 / Hit.1178
[생활포토] (음력)6월 어르신생…
7월3일 바구니 공 …
Date.07-11 / Hit.1718
[생활포토] 7월3일 바구니 공 …
7월2일 미래사신도…
Date.07-11 / Hit.1021
[생활포토] 7월2일 미래사신도…
6월18일(화) 저녁식…
Date.06-25 / Hit.1030
[생활포토] 6월18일(화) 저녁식…
6월24일 응급처치 -…
Date.07-03 / Hit.1464
[생활포토] 6월24일 응급처치 -…
6월18일(화) 어르신…
Date.06-25 / Hit.949
[생활포토] 6월18일(화) 어르신…
6월14일 홍달이어르…
Date.06-19 / Hit.1404
[생활포토] 6월14일 홍달이어르…
6월14일 어르신 걸…
Date.06-19 / Hit.1131
[생활포토] 6월14일 어르신 걸…
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10